Meny Lukk

STILLING BESATT / POSITION FILLED

(LEDER TAPPERI / PACKAGING MANAGER)

STILLING BESATT / POSITION FILLED

LEDER TAPPERI / PACKAGING MANAGER

(English below)

Grunnet stor vekst i et post-COVID marked, søker vi en ny operativ leder i tapperiet.

Stillingen er 100 %.

Hverdagen vil bli både hektisk og trivelig, med stadig økende ordretilgang. Et ungt sinn og «can-do» attitude er påkrevd.

Under følger en ikke-uttømmende liste over arbeidsoppgaver:

 • CIP/Vask/Desinfeksjon av tappelinjer
 • Prep og igangsetting av maskiner, herunder datainnhenting til merkemaskiner
 • Løpende kontroll med alle prosesser i tapperiet under produksjon
 • Avviksbehandling og utbedring av mekaniske feil løpende
 • Logføring og innrapportering av løpende produksjonstall
 • Generelt og periodisk vedlikehold av maskinpark
 • Manuell håndtering av forpakninger på 20kg
 • Renhold og properhet på avdelingen samt annet forefallende arbeid

 

 

Kort oppsummert:

Det skal tappes store mengder øl og andre drikkevarer på fat, flaske og boks, og det skal gjøres med kjærlighet og konduite.

 

Kvalifikasjoner/personlige egenskaper:

 • Stillingen krever stor nøyaktighet og god ordenssans, kombinert med en årvåkenhet som sørger for at vi unngår unødig stopp i produksjonen.
 • Det er ønskelig, men ikke påkrevd med erfaring fra produksjonsbedrifter. 
 • Mekanisk/Elektro-utdanning er en fordel, men god teknisk innsikt kan også være tilstrekkelig. 
 • Du jobber raskt, selvstendig og effektivt, og er ditt ansvar bevisst mht til de oppgavene du tildeles.
 • Du må både være komfortabel med individuelle oppgaver, og fungere godt som del av et team.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på nordiske språk eller engelsk er en forutsetning.

Dette er en jobb som krever dedikerte ansatte. Det tappes øl tre til fem dager i uken, og din jobb blir å bersørge at både ølet og maskinparken får den TLC det trenger, uavhengig av hva klokken er.

(Dersom du i tillegg er over gjennomsnittet ølinteressert, og noe lunde utadvent, er kan det også være mange muligheter for å være med på ølfestivaler og lignende i både inn- og utland.)

 

Vi er ikke en A4-bedrift, og du trenger ikke være et A4-menneske.

 

Arbeidsplass er 7 Fjell Bryggeri – Bergen.

Lønn etter avtale, og ihht erfaring og kvalifikasjoner.

NB!
Bryggerivirksomhet er ikke like lett skalerbart som IT, og det betaler heller ikke like godt.

Selv om vi har masasjestol, treningsrom, biljardbord og egen bar, så er nok hverdagen tyngre fysisk hos oss enn den er hos Google.

 

Søknadsfrist: Snarest

 

Søknader sendes: jobb@7fjellbryggeri.com

Legg ved søknad og CV – Bruk «Søknad Tapperi» i emnefeltet.

 


 

Packaging Manager

Due to Strong growth both nationally and internationally, we are looking for a new packaging manager.
 
Applicants must be prepared for a hectic daily working environment that must be approached with positivity and a “can-do” attitude.
Here is a non-exhaustive list of work tasks:
 
 • CIP / Clean / Disinfection of packaging equipment that must be carried out with efficiency and care.  
 • Regular cleaning and maintenance of all machinery in the packaging department. 
 • Good records to be kept for traceability and stock levels.
 • Running the daily packaging ensuring smooth operation of all machinery.
 • Regularly handing 20kg loads. 
 • Various other tasks.
 
Qualifications / Personal Qualities.
The position requires great accuracy and a good sense of order.
It is desirable, but not required, to have experience in manufacturing. 
Mechanical / Electrical education is an advantage however good technical insight is most important.
You must work quickly and efficiently, often independently but must also be able to work in teams and communicate well. 
An interest in beer or beverages generally is a positive.
 
In short: The job requires dedicated employees who are flexible, effective and able to handle responsibility. The packaging line runs between 3-5 days a week and the job is to ensure this is done with due care and attention.
Non packaging days will consist of maintenance, cleaning, upgrading, preparing and organising the department. 
 
We are not an A4 company, and you do not have to be an A4 person.
 
Workplace is at 7 Fjell Bryggeri – Bergen.
 
Salary by agreement, and according to experience and qualifications.
 
Even though we have a massage chair, gym, pool table and bar, everyday life is probably heavier physically with us than it is with Google.
 

Application deadline: Soon

 

Apply by email: jobb@7fjellbryggeri.com

Attach application and CV – Put «Packaging Manager» in the subject box.