Meny Lukk

POSITION FILLED / STILLING BESATT

 

PRODUKSJONSMEDARBEIDER KJELLER

CELLARPERSON / PRODUCTION

POSITION FILLED / STILLING BESATT

 

(Kjeller / Produksjon)

(English below)

Grunnet stor vekst, ser vi etter en ny ansatt i kjeller/produksjon.

Søkere må være forberedt på et hektisk arbeidsmiljø, med korte frister og høye krav til presisjon og effektivitet. Tilnærmingen til arbeisoppgavene må være preget av en ”can-do”-innstilling og positivitet. Under følger en ikke uttømmende liste over arbeidsoppgaver:

 • CIP av tanker og maskiner
 • Overføring av drikkevare mellom tanker, og klargjøring for tapping
 • Dumping av gjær, testing av tetthet, tørrhumling, ”cold crashing”
 • Miksing av cocktails for RTD-produksjon, og mineralvann
 • Assistere på tappelinjen
 • Generelt renhold og vedlikehold
 • Testing av alkohol og kvalitetskontroll
 • Sporadisk brygging ved sykdom/ferieavvikling
 • Håndtere ølfat på 20/30 liter jevnlig
 • Annet forefallende

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Stillingen krever stor nøyaktighet og konduite, da majoriteten av oppgavene som skal utføres har direkte påvirkning på produktintegritet og –kvalitet.

Erfaring fra næringsmiddelproduksjon er ønskelig.

Du jobber kjapt og effektivt, og har en sterk indre motivasjon. Du vil jobbe tett med produksjonsteamet, og må ha gode kommunikasjonsegenskaper og fungere godt som del av et team.

 

En interesse i øl eller drikkevarer generelt er positivt.

 

Arbeidssted er bryggeriet i Bergen.

 

Lønn i henhold til avtale, erfaring og kvalifikasjoner.

Bryggeriet har flotte fasiliteter; bar, biljardbord, massasjestol og treningsrom, men vær forberedt på en arbedshverdag som er slitsom nok til at trening etter jobb fort blir unntaket, og ikke regelen.

 

Søknadsfrist: Snarest 

Søknad og CV per e-post: jobb@7fjellbryggeri.com – Emnefelt: “Søknad Produksjon”

 

 ____________________________________________________________________________________

 

Cellarperson / Production Assistant / Mixologist

Due to strong growth, we are looking for a new role as: Cellarperson / Production Assistant / Mixologist

Applicants must be prepared for a hectic daily working environment that must be approached with positivity and a “can-do” attitude. Here is a non-exhaustive list of work tasks:

 • CIPing Tanks
 • Transfers of beverages between tanks and preparing them for packaging
 • Dumping yeast. Gravity testing, dry hopping, cold crashing
 • Mixing of cocktails and sodas.
 • Assisting with packaging
 • General cleaning and maintenance of the brewery
 • Alcohol testing and quality control
 • Occasional brewing to cover sickness and holidays
 • Regularly handing 20-30kg kegs. 
 • Various other tasks.

 

Qualifications / Personal Qualities.

The position requires a lot of care and attention with the majority or duties related to maintaining product integrity and quality. Experience in the brewing industry or other food production is desirable.

You must work quickly and efficiently and be self motivated. You will work closely with the production team and therefore maintaining good communication and being a good team player is also essential.

 

An interest in beer or beverages generally is a positive.

 

Workplace is at the brewery in Bergen.

 

Salary by agreement, and according to experience and qualifications.

Even though we have a massage chair, gym, pool table and bar, everyday life is probably heavier physically with us than it is with Google.

 

Application deadline: Soon

Apply by email: jobb@7fjellbryggeri.com – Subject: “Application Production”