Meny Lukk

TAPPERIOPERATØR /

PACKAGING OPERATOR

(ENGLISH DESCRIPTION BELOW)

Stillingstittel

Tapperioperatør

Frist

Snarest

Ansettelsesform

Fast: 100%

Send søknad/CV til: jobb@7fjell.com

Tapperioperatør / Kaospilot

Grunnet ekstrem vekst søker vi en tapperioperatør til å inngå i et to-manns team, sammen med Leder Tapperi.

Hverdagen vil bli meget hektisk og trivelig, med stadig økende ordretilgang. Et ungt sinn og «can-do» attitude er påkrevd. Under følger en ikke-uttømmende liste over arbeidsoppgaver:

 • CIP/Vask/Desinfeksjon av tappelinjer
 • Prep og igangsetting av maskiner, herunder datainnhenting til merkemaskiner.
 • Løpende kontroll med alle prosesser i tapperiet under produksjon
 • Avviksbehandling og utbedring av mekaniske feil løpende
 • Generelt og periodisk vedlikehold av maskinpark
 • Renhold og properhet på avdelingen samt annet forefallende arbeid

Kort oppsummert: Dette er en jobb som krever dedikerte ansatte. Det tappes øl tre til fem dager i uken, og din jobb blir å bersørge at ølet får den TLC det trenger.

 

Kvalifikasjoner/personlige egenskaper:

 • Stillingen krever stor nøyaktighet og god ordenssans.
 • Det er ønskelig, men ikke påkrevd med erfaring fra  produksjonsbedrifter. 
 • God teknisk innsikt er et must for å bekle stillingen. 
 • Du jobber raskt, selvstendig og effektivt, og er tar ansvar for de oppgavene du tildeles.

Vi er ikke en A4-bedrift, og du trenger ikke være et A4-menneske.

 

Arbeidsplass er på 7 Fjell Bryggeri i Bergen.

Lønn etter avtale, og ihht erfaring og kvalifikasjoner.

NB!
Bryggerivirksomhet er ikke like lett skalerbart som IT, og det betaler heller ikke like godt.

Selv om vi har egen bar, masasjestol, treningsrom, biljardbord og tappetårn, så er nok hverdagen tyngre fysisk hos oss enn den er hos Google.

Søknadsfrist: Snarest

Om arbeidsgiveren

7 Fjell Bryggeri AS er det største norskeide bryggeriet i Bergen, og blant de største håndverksbryggeriene i Norge.

Bryggeriet og dets eierskap er trygt forankret i byen mellom de Syv Fjell, og produksjonen foregår på Bønes.

7 Fjell Bryggeri har i underkant av 20 ansatte, og produktene vi produserer er hovedsakelig øl i alle varianter, farger og fasetter. I løpet av de siste årene har ølet også fått følge av «Ready To Drink Cocktails» og «Premium Mixers» i samarbeid med Bareksten, samt det som utvilsomt er Norges beste ingefærøl; «Ginger Ninja».

 

Sted

Fjellsdalen 5, 5155 Bønes

Bransje

Industri og produksjon,

Matvareproduksjon og -industri

Stillingsfunksjon

Produksjon

 

 

_________________________________________________________________________

 

 

Employer: 7 Fjell Bryggeri AS

Job title: Packaging Operator

Deadline: ASAP

Form of employment:  100%

Send Application/CV til: jobb@7fjell.com

 

Packaging operator / Chaos pilot

Due to incredibly strong growth, we are looking for a new bottling operator to work alongside our current packaging manager

 

 Workdays will be hectic and high paced, requiring a quick, but calm body and mind. A positive “can do” attitude is a must. Below is a non-exhaustive list of work tasks:

 

 • CIP / Wash / Disinfection of packaging machines
 • Prep and commissioning of machines, including good record keeping and data collection
 • Continuous control of all processes in the packaging department during production
 • Continuous trouble shooting and correction of mechanical issues
 • General and periodic maintenance of machinery
 • Continuous cleaning of all areas associated with packaging as well as other production areas

 

In short: Large amounts of beer will be packaged between 3-5 days a week and it must be done with the necessary care and precision.

 

 

Qualifications / personal qualities:

 • The position requires great accuracy, a good sense of order and a calm disposition.
 • It is desirable, but not required, with experience from manufacturing companies.
 • A general technical insight is a must.
 • You can communicate and operate effectively in a team to maximize efficiency.
 • The ability to take responsibility for tasks and areas that have been assigned
 • Flexibility is essential in dealing with a regularly altering production plan
 • Some longer days can be expected in order to meet critical deadlines or due to delays caused by technical issues.

 

We are not an A4 company, and you do not have to be an A4 person.

 

Workplace is at the brewery in Bergen.

 

Salary by agreement, and according to experience and qualifications.

 

NB!

Brewery business is not as easily scalable as oil or IT, nor does it pay as well.

Even though we have our own bar, massage chair, gym and pool table, everyday life is probably heavier physically with us than it is with Google.

Application deadline: ASAP

 

About the employer

7 Fjell Bryggeri AS is the largest Norwegian-owned brewery in Bergen, and among the largest craft breweries in Norway.

The brewery and its ownership are securely anchored in the town between the Seven Mountains, and production takes place at Bønes.

7 Fjell Bryggeri has just under 20 employees, and the products we produce are mainly beer in all varieties, colors and facets. In recent years, the beer has also been followed by «Ready To Drink Cocktails» and «Premium Mixers» in collaboration with Bareksten, as well as what is undoubtedly Norway’s best ginger beer; «Ginger Ninja».

 

Place: Fjellsdalen 5, 5155 Bønes

Industry: Food production and industry

Position function: Production

Servicetekniker – 7 Fjell Bryggeri – Bergen

Arbeidsgiver:
7 Fjell Bryggeri AS
Stillingstittel:
Servicetekniker
Frist:
Snarest
Ansettelsesform:
Fast

Finn-annonse: Servicetekniker

 

Servicetekniker – 7 Fjell Bryggeri

 

7 Fjell kaprer stadig nye kunder og større markedsandeler, og har derfor behov for å styrke stallen med én eller flere serviceteknikere.

Vi hadde ikke vært der vi er i dag uten et særdeles hardtarbeidende og dedikert team, som fronter både produkter og verdier på en fantastisk måte.

Søker du jobb hos oss, så går du ikke inn i et sjelløst multinasjonalt konglomerat der ingen andre enn nærmeste kolleger vet hva du heter. Her kommer du rett inn i kjernefamilien, og blir en viktig del av maskineriet fra første stund.

Du vil ha en stor grad av selvbestemmelse og påvirkning på egen jobbhverdag, noe som fordrer høy grad av orden og en ansvarsbevisst legning.

Jobben som servicetekniker er hektisk og krevende, og krever et kaldt hode og høy arbeidskapasitet. Kundens ønsker og behov er vår lov. De er mer enn kunder for oss, de er partnere, og vi må gjøre vårt for at vi skal lykkes sammen.

Som servicetekniker hos 7 Fjell, vil du i mange sammenhenger være vårt ansikt utad, og førstelinjekontakt mot eksisterende kunder. Dersom en av våre eksisterende kunder skal åpne et nytt utested, eller bygge om en bar, vil du være deres beste sparringpartner på bryggeriets vegne, og i fellesskap finner dere den beste løsningen for å ivareta kundens behov, og sikre de beste løsningene for 7 Fjell.

I tillegg til service, linjerens og installasjoner, vil du også være med på fylling av tankanlegg hos kunde, og sporadiske oppdrag i tapperiet, på festivaler eller annet gøy.

Du vil også inngå i bedriftens vaktordning for fatølanlegg, for å sikre minst mulig nedetid for våre kunder.

Typiske arbeidsoppgaver:

–      Installasjoner hos kunder, alt fra enkle fatølanlegg til komplekse tankløsninger

–      Ombygging hos kunde, flytting eller utvidelse av eksisterende anlegg

–      Service og vedlikehold. Teknisk utstyr har en tendens til å krangle over tid, og må utbedres prompte, slik at kunden ikke taper salg

–      Innkjøp av nødvendig utstyr og infrastruktur , samt prosjektering av kommende installasjoner

–      Linjerens. Det hjelper ikke å brygge Norges beste øl, dersom linjene ikke er rene.

–      Levering av tankøl. Du vil være en del av teamet som foretar fylling av tankøl hos våre kunder

Nøkkelegenskaper og -kvalifikasjoner for stillingen:

–      Det er en klar fordel om du har kjennskap til fatøl-anlegg fra tidligere

–      Teknisk/mekanisk utdanning eller erfaring er fordelaktig

–      Monteringserfaring er en fordel, teknisk innsikt er et must

–      Erfaring innen kjøleteknikk eller rørleggerfaget kan være et godt utgangspunkt

–      Det er ønskelig at både norsk og engelsk språk beherskes, minst ett av dem meget godt

–      Førerkort klasse B er et krav, Klasse C/C1, samt T1-T4 er et pluss.

–      EDB-skills på et OK nivå er også påkrevet

Oppsummert, så er det nå en åpning for å bli en del av det hurtigst voksende bryggeriet i landet, og da i en stilling med høy grad av autonomi. Håndverksøl er ikke nødvendigvis den mest lukrative bransjen i landet, men på trivsel scorer vi høyt. Uhøytidelige firmafester siste fredag hver måned, treningsrom, biljardbord og massasjestol er blant frynsegodene, samt obligatorisk deltagelse i selskapets kvalitetskontroll av egne produkter.

Lønn etter avtale og iht kvalifikasjoner og erfaring.

 

Om arbeidsgiveren

7 Fjell Bryggeri AS er det største norskeide bryggeriet i Bergen, og blant de største håndverksbryggeriene i Norge.

Bryggeriet og dets eierskap er trygt forankret i byen mellom de Syv Fjell, og produksjonen foregår på Bønes.

7 Fjell Bryggeri har i underkant av 20 ansatte, og produktene vi produserer er hovedsakelig øl i alle varianter, farger og fasetter. I løpet av de siste årene har ølet også fått følge av «Ready To Drink Cocktails» og «Premium Mixers» i samarbeid med Bareksten, samt det som utvilsomt er Norges beste ingefærøl; «Ginger Ninja».

 

Nettverk
Facebook
Sektor:
Privat
Antall stillinger:
2
Sted:
Fjellsdalen 5, 5155 Bønes
Bransje:
Matvareproduksjon og -industri,
Restaurant, mat og uteliv,
VVS
Stillingsfunksjon:
Håndverker / Andre montører,
Mat og servering,
Teknisk service