Meny Lukk

BÆREKRAFT

Hos 7 Fjell Bryggeri AS er vi forpliktet til å minimere vår miljøpåvirkning og fremme bærekraft i alle aspekter av vår virksomhet. Vi anerkjenner viktigheten av å beskytte miljøet og mener at som et lite bryggeri har vi et ansvar for å bidra til en mer bærekraftig og miljøvennlig fremtid. 

For å oppnå dette er vi dedikert til følgende miljøprinsipper:

1. Ressurseffektivitet:

    Vi streber etter å bruke ressurser effektivt og minimere avfall i alle aspekter av bryggeprosessen vår. Dette inkluderer vannsparing, energieffektivitet og ansvarlig bruk av råvarer.

2. Reduksjon og resirkulering av avfall:

    Vi er forpliktet til å redusere avfallet vårt ved å implementere resirkuleringsprogrammer for materialer som glass, papp og plast. Vi utforsker muligheter for å gjenbruke biprodukter fra bryggeprosessen (brukt korn som biodrivstoff) for å minimere vårt totale miljøfotavtrykk.

3. Energisparing:

    Bryggeriet vårt vil aktivt søke muligheter for å redusere energiforbruket ved å investere i energieffektivt utstyr der det er mulig, fortsette å optimalisere bryggeprosessene og fremme energisparingspraksis blant våre ansatte.

4. Bærekraftig sourcing:

    Der det er mulig vil vi prioritere å hente ingredienser fra leverandører som deler vår forpliktelse til miljøansvar.

5. Kontinuerlig forbedring:

    Som en del av sertifiseringen vår vil vi kontinuerlig vurdere og oppdatere våre miljøpolicyer og praksiser for å inkludere nye teknologier, beste praksis og innovasjoner som bidrar til vårt mål om å minimere miljøpåvirkningen vår.

Ved å følge disse prinsippene er 7 Fjell Bryggeri AS dedikert til å være en ansvarlig forvalter av miljøet. Vi tror at gjennom vår kollektive innsats kan vi ha en positiv innvirkning på planeten og inspirere andre i bryggeriindustrien til å bli med oss i å skape en mer bærekraftig fremtid.

7 Fjells miljørapporter og mål vil bli gjort tilgjengelig her Q1-2 neste år.