7 FJELL – UNA BLONDE

Ingredienser:
Vann, Malt: Pilsner, Pale, Caramel, Pale Crystal; Humle: Summit, Saaz, Amarillo; Gjær

OG:1043 (10,9 °P)
FG:1011 (2,8 °P)
IBU: 28 (Noonan)

Malts:
42,7 % Best pilsner malt, 3 EBC
42,7 % Best pale malt, 6 EBC
12,2 % Best carmel pils malt, 5 EBC
2,4 % Thomas Fawcett pale crystal malt, 75 EBC

Hops:
Summit * 60 min. to hit target IBU
0,89 g/l Saaz @ 15 min.
0,22 g/l Amarillo @ 15 min.
0,89 g/l Saaz @ whirlpool
0,22 g/l Amarillo @ whirlpool
0,89 g/l Amarillo, dryhop @ day 7

Yeast:
California ale

Mash:
20 min. @ 69 °C
20 min. @ 72 °C
6 min. @ 77 °C

Boil:
90 min.

Fermentation:
18-20 °C for 10-14 days.

Contains gluten

GahrSmith > BeerSmith

Questions?

gahr@7fjellbryggeri.com

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Utfyllende informasjon finner du her.