7 FJELL – ST. NIKLAUS CHRISTMAS ALE

OG: 11 °P (1.044)

FG: 2.9 °P (1.011)

IBU: 28 (Noonan)

Malts:

79,7 %

Best pale malt, 6 EBC

6,1 % Thomas Fawcett amber malt, 100 EBC

6,1 % Best dark caramel malt, 120 EBC

6,1 % Thomas Fawcett dark crystal malt, 300 EBC

2 % Thomas Fawcett chocolate malt, 1175 EBC

Hops:

Horizon to hit target IBU @ 60 min.

1.1 g/l Goldings @ 15 min.

1.1 g/l Goldings @ whirlpool

Yeast:

White Labs WLP007, fresh slurry

Mash:

63 °C, 20 min.
66 °C, 20 min.
78 °C, 5 min.

Boil:

90 min.

Fermentation:

18-20 °C for 10-14 days.

Contains gluten

GahrSmith > BeerSmith

Questions?

gahr@7fjellbryggeri.com

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Utfyllende informasjon finner du her.