7 FJELL – SMÅTØS AMERICAN BLONDE

OG: 11 °P
FG: 2,5 °P

IBU: 24

ABV: 4.5 %

Malts:

63.5 % Best pilsner malt, 3 EBC

28.9 % Best pale malt, 6 EBC

5,8 % Best carmel pils malt, 5 EBC

1.8 % Thomas Fawcett pale crystal malt, 75 EBC

Hops:

Summit @ 60 min. to hit target IBU

0,89 g/l Saaz @ 15 min.

0,22 g/l Amarillo @ 15 min.

0,89 g/l Saaz @ whirlpool

0,22 g/l Amarillo @ whirlpool

Yeast:

Wyeast 1728

Mash:

67 °C, 45 min.

77 °C, 5 min.

Boil:

60 min.

Fermentation:

17-18 °C for 10-14 days.

Batches higher than #600 -> Gluten Free

Questions?

gahr@7fjellbryggeri.com

GahrSmith > BeerSmith

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Utfyllende informasjon finner du her.