7 FJELL – GO’ STEMNING 15

SIMCOE SINGLE HOP

OG: 11 °P
IBU: 22
ALK: 4.7 %

Fermentables:
93.2 % Fuglsang pilsnermal malt, 6 EBC
6.8 % Best caramel pils malt, 4 EBC

Hops:
Simcoe @ 60 min. to hit target IBU
0.96 g/l Simcoe @ 5 min.
1.92 g/l Simcoe hops @ dry hop, day 7
2.88 g/l Simcoe cry hops @ dry hop, day 7

Mash:
68 °C, 45 min., mashout: 78 °C

Yeast:
Wyeast 1728

Boil:
60 min.

Fermentation:
Pitch @ 16.5 °C, ferment 14 days @ 18 °C

Contains gluten

GahrSmith > BeerSmith

Questions?
gahr@7fjellbryggeri.com

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Utfyllende informasjon finner du her.