7 FJELL – FAST PACE

DEFCON 2

OG: 19.5 °P
IBU: 16
ABV: 9 %

Fermentables:
71.9 % Fuglsang pale malt, 6 EBC
6.5 % Best wheat malt, 3.8 EBC
5.2 % Stangeland Mølle flaked oats
3.3 % Thomas Fawcett Torrified wheat, 4 EBC
13.1 % White sugar (in boil)

Hops:
2.08 g/l Amarillo @ whirlpool
2.08 g/l Amarillo @ dry hop, day 2
2.08 g/l Citra @ dry hop, day 2
2.08 g/l Simcoe @ dry hop, day 2
6.24 g/l Amarillo @ dry hop, day 7
4.16 g/l Citra @ dry hop, day 7
4.16 g/l Simcoe @ dryhop, day 7
2.08 g/l Citra LupuLN2 @ dry hop, day 7

Mash:
67 °C, 45 min., 77 °C, 5 min.

Yeast:
Wyeast 1728

Boil:
60 min.

Fermentation:
Pitch @ 17 °C, ferment 14 days @ 18 °C

Contains gluten

GahrSmith > BeerSmith

Questions?

gahr@7fjellbryggeri.com

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Utfyllende informasjon finner du her.