7 FJELL – KNALL I PADDEN

OG: 15.2 °P

FG: 3 °P

IBU: 7

ALK: 6.5 %

Fermentables:

72.3 % Fuglsang pale malt, 6 EBC

12.3 % Flaked Oats, Stangeland Mølle 0,6 EBC

7.7 % Best wheat malt, 4 EBC

7.7 % Thomas Fawcett torrified wheat

Hops:

0,8 g/l Amarillo @ WP, or enough to hit target IBU

2 g/l Citra, pellets, dry hop, day 2

2 g/l Mosaic pellets, dry hop, day 2

6 g/l Simcoe, pellets, dry hop, day 7

8 g/l Citra, pellets, dry hop, day 7

Mash:

69 °C, 45 min., 77 °C, 5 min.

Yeast:

Wyeast 1728

Boil:

60 min.

Fermentation:

14 days @ 19 °C

Contains gluten

GahrSmith > BeerSmith

Questions?

gahr@7fjellbryggeri.com

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Utfyllende informasjon finner du her.