7FJELL - BELLEVUE AMERICAN PALE ALE


OG: 13 °P
IBU: 45 (Noonan)
ALC: 5,3%

Malts:
94,1 % Best pale malt
5,9 % Thomas Fawcett crystal malt, 150 EBC

Hops:
Horizon, pellets, @ 60 min. to hit target IBU
2,5 g/l Amarillo, pellets, @ 5 min.
2,5 g/l Amarillo, pellets, dryhop, day 6

Other:
Whirlfloc, 15 min.
Servomyces, 15 min.

Yeast:
White Labs WLP007, fresh slurry

Mash:
62 °C, 20 min.
68 °C, 20 min.
77 °C, 5 min.

Boil:
90 min.

Fermentation:
18-20 °C, 14 days.

Contains gluten

GahrSmith > BeerSmith

Questions?

gahr@7fjellbryggeri.com

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Utfyllende informasjon finner du her.