7 FJELL – 7 SORTER CHRISTMAS ALE

OG: 16,5 °P

FG: 4.8 °P

IBU: 36

Malts:

72.9 % Best pale malt, 6 EBC

10.4 % Best Münchner malt, 25 EBC

3.8 % Thomas Fawcett amber malt, 100 EBC

3.8 % Thomas Fawcett pale crystal malt, 75 EBC

3.8 % Best dark caramel malt 120 EBC

3.8 % Thomas Fawcett dark crystal malt, 300 EBC

1,4 % Weyermann Carafa Special 1, 900 EBC

Hops:

Horizon to hit target IBU @ 60 min.

0.67 g/l Fuggles @ 15 min.

0.45 g/l Cascade @ 15 min.

0,67 g/l Fuggles @ whirlpool

0,45 g/l Cascade @ whirlpool

Yeast:

Yeast 1728

Mash:

67 °C, 45 min.

Boil:

60 min.

Fermentation:

18-20 °C for 10-14 days.

Contains gluten

GahrSmith > BeerSmith

Questions?

gahr@7fjellbryggeri.com

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Utfyllende informasjon finner du her.