7 FJELL – 7 SORTER CHRISTMAS ALE

OG: 16,5 °P (1.068)

FG: 4.8 °P (1.019)

IBU: 36 (Noonan)

Malts:

71.7 % Best pale malt, 6 EBC

9 % Best Münchner malt, 25 EBC

4,5 % Thomas Fawcett amber malt, 100 EBC

4,5 % Thomas Fawcett pale crystal malt, 75 EBC

4,5 % Best dark caramel malt 120 EBC

4,5 % Thomas Fawcett dark crystal malt, 300 EBC

1,4 % Weyermann Carafa Special 1, 900 EBC

Hops:

Horizon to hit target IBU @ 60 min.

0.67 g/l Fuggles @ 15 min.

0.45 g/l Cascade @ 15 min.

0,67 g/l Fuggles @ whirlpool

0,45 g/l Cascade @ whirlpool

Yeast:

White Labs WLP007, fresh slurry

Mash:

62 °C, 20 min.

66 °C, 20 min.

77 °C, 5 min.

Boil:

90 min.

Fermentation:

18-20 °C for 10-14 days.

Contains gluten

GahrSmith > BeerSmith

Questions?

gahr@7fjellbryggeri.com

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Utfyllende informasjon finner du her.