7 FJELL - 7 SORTER CHRISTMAS ALE


OG: 16,5 °P (1.068)
FG: 4.8 °P (1.019)
IBU: 36 (Noonan)

Malts:
71.7 % Best pale malt, 6 EBC
9 % Best Münchner malt, 25 EBC
4,5 % Thomas Fawcett amber malt, 100 EBC
4,5 % Thomas Fawcett pale crystal malt, 75 EBC
4,5 % Best dark caramel malt 120 EBC
4,5 % Thomas Fawcett dark crystal malt, 300 EBC
1,4 % Weyermann Carafa Special 1, 900 EBC

Hops:
Horizon to hit target IBU @ 60 min.
0.67 g/l Fuggles @ 15 min.
0.45 g/l Cascade @ 15 min.
0,67 g/l Fuggles @ whirlpool
0,45 g/l Cascade @ whirlpool

Yeast:
White Labs WLP007, fresh slurry

Mash:
62 °C, 20 min.
66 °C, 20 min.
77 °C, 5 min.

Boil:
90 min.

Fermentation:
18-20 °C for 10-14 days.

Contains gluten

GahrSmith > BeerSmith

Questions?

gahr@7fjellbryggeri.com

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Utfyllende informasjon finner du her.